Je treft hier informatie

over de jongerendiensten die gehouden worden in

de Cunerakerk in Rhenen.


Al ruim 20 jaar

ca. 150 diensten

10x per jaar

Speciaal voor jongeren

Maar voor alle leeftijden

Goede sprekers

Goede bands

Nieuw geluid & beeld 

Adres Cunerakerk

 

Eerst volgende dienst

20 oktober 19.00 uur

   Check de agenda!

Spreker: Kees van Velzen

muziek:  Ted Nuhaan

Links:

PKNRHENEN.NL