Je treft hier informatie

over de jongerendiensten die gehouden worden in

de Cunerakerk in Rhenen.


Al ruim 25 jaar

ca. 175 diensten

10x per jaar

Speciaal voor jongeren

Maar voor alle leeftijden

Goede sprekers

Goede bands

Nieuw geluid & beeld 

Adres Cunerakerk

 

Jongerendiensten gaan t/m juni helaas niet door

vanwege het Coronavirus

Eerst volgende dienst

Nog niet bekend


Links:

PKNRHENEN.NL

Hoewel het jammer is dat onze dienst niet doorgaat is het mooi om te horen dat er veel creatieve diensten zijn opgezet. Op de televisie (EO), Radio (Groot Nieuws Radio) en Internet (Mozaik0318 en EO Beam bijv.) zullen een dienst uitzenden. Misschien kunnen we niet naar een kerkgebouw, maar we kunnen God nog steeds aanbidden. Misschien niet fysiek, maar wel in de Geest.