Je treft hier informatie

over de jongerendiensten die gehouden worden in

de Cunerakerk in Rhenen.


Al ruim 25 jaar

ca. 175 diensten

10x per jaar

Speciaal voor jongeren

Maar voor alle leeftijden

Goede sprekers

Goede bands

Nieuw geluid & beeld 

Adres Cunerakerk

 

Eerst volgende ONLINE dienst :

16-05-2021 om 19:00

Spreker:

Bram Rebergen

& Irma Dee

Ontmoetingskerk Rhenen

Links:

PKNRHENEN.NL

Klik op de flyer om de dienst te kijken